Relationshandling

Relationshandlingar redovisar den verkliga utformningen av byggnadsverket i form av ritningar och tekniska beskrivningar efter färdigställandet.

 

Ritningar

Relationshandlingarna utgörs vanligtvis av bygghandlingarna kompletterade med information om alla ändringar som skett under byggnadstiden så att informationen ger en rättvisande redovisning av det färdiga byggnadsverket.


Vi utför även CAD-ritade relationsritningar av befintliga byggnader. Vi bedömer tillsammans med beställaren vad som behöver mätas upp, vilka underlag som ska användas samt lämplig detaljeringsgrad etc. För att ritningarna ska fungera för framtida projektering eller förvaltning
.